1. YOI NO KISIN
Een goede geest ter voorbereiding voor aanvang van een Kata.
Concentratie opbouwen van geest en drang tegenover uw denkbeeldige partner.


2. INYO
Het actieve en passieve.
Steeds beide in gedachte houden, zowel bij de aanval als bij de verdediging.


3. CHIKARA NO KYOJAKU
De manier waarop kracht wordt gebruikt en wordt benut.
een graduele krachtsverdeling voor iedere positie en elke beweging doorgaans de gehele Kata.


4. WAZA NO KANKYO
De snelheid van de verplaatsing. De verplaatsingssnelheid voor iedere positie en elke beweging doorgaans de gehele Kata.


5. TAI NO SHINSHUKU
De graad van inspanning en ontspanning.
De inspanning en ontspanning ontplooid door het gehele lichaam, voor iedere positie en elke beweging doorgaans de gehele Kata.

6. KOKYU
ADEMHALING !!
Goede ademhalingscontrole gerelateerd aan elke verplaatsing en handeling in de gehele Kata.


7. TYAKUGAN
De trefpunten, raakpunten.
In een Kata blijft het doel der bewegingen steeds in onze gedacht als een vitaal punt voorop staan.


8. KIAI
KREET !! SCHREEUW!!
Intense, geestelijke, krachtige kreet op wel bepaalde punten en tijdstippen in een Kata.
Deze benadrukken, ter demonstratie de geestelijke kracht naar buiten uit bij het beoefenen van Oosterse gevechtssporten.


9. KETAI NO HOJI
Correcte houding, pose.
Een juiste houding zowel in de verplaatsingen als in uw standen.


10. ZANSHIN
Waakzaam blijven en dit ten alle tijden.
Attent blijven tot het einde van een Kata, tot na de eindgroet en tot wanneer men overgaat tot een meer ontspannen houding.

Noot:
Deze elementen, met de voorbereiding voorop tot het uiteindelijk ontplooien van de gehele Kata, zijn van essentieel belang voor een juiste uitvoering van een KATA, om een maximum aan rendement te verkrijgen.
Bron: SHIHAN SENSEI HIROKAZU KANAZAWA